Ostale armature

Ostale armature igrajo ključno vlogo v gasilski opremi in omogočajo učinkovito delovanje gasilcev pri gašenju požarov ter drugih nujnih intervencijah. V nadaljevanju nekaj pomembnih armatur, ki jih uporabljajo gasilci.

Trojni razdelilec – trojak se uporablja za razdeljevanje vode na več cevi hkrati, ki pride iz enega vhodnega priključka. Omogoča, da gasilci usmerijo vodo na več različnih mest hkrati.

Spojke se uporabljajo za povezovanje cevi med seboj. Z reducirnimi spojkami lahko zmanjšamo napeljane cevi.

Zaporni zasun je posebno orodje, ki omogoča gasilcem odpiranje in zapiranje dotoka vode. Zasuni se uporabljajo za nadzor pretoka vode in so ključni pri preusmerjanju vodnih virov in nadzoru požara.

Sesalne košare so nameščene na sesalnih ceveh in preprečujejo vstop večjih delcev in umazanije v črpalko. Košare imajo drobne reže, ki omogočajo vstop vode, vendar preprečujejo, da bi večji predmeti zamašili črpalko.

Z merilcem tlaka (manometrom) gasilci nadzorujejo tlak v ceveh in napravah ter tako zagotavljajo ustrezen pretoka vode pri gašenju požarov.

Medmešalec penila je naprava, ki se uporablja v gasilstvu za mešanje vode in penila, ki se nato uporablja za gašenje požarov. Delovanje medmešalca penila temelji na principu Venturijeve cevi. Naprava izkorišča hitrost pretoka vode skozi zožitev cevi, kar povzroči zmanjšanje tlaka in s tem vlečenje penila v mešalno komoro. V tem procesu se voda in penilo temeljito premešata, da se ustvari penasti koncentrat, ki povečuje uspešnost in varnost gasilnih operacij.

Našteli smo le nekaj primerov, ki jih uporabljajo gasilci pri izvajanju svojih nalog. Kot rečeno ostale armature imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega in varnega delovanja gasilske ekipe med intervencijami.