Muljne črpalke

Prikaz vseh 2 rezultatov

Muljne črpalke so pomembno orodje v gasilstvu in se lahko uporabljajo za različne namene. Nekaj primerov uporabe:
– za gašenje požarov saj lahko muljno črpalko uporabimo za črpanje velikih količin vode iz bližnjih vodnih virov, kot so reke, jezera ali ribniki. Ta voda se nato uporabi za gašenje požarov.
– za preprečevanje poplav, ko nam muljne črpalke pomagajo pri odstranjevanju odvečne vode iz poplavljenih območij. Črpalke so zmožne črpati velike količine vode v kratkem času.
– za odstranjevanje usedlin iz vodnih virov, kot so ribniki, jezera ali kanali. S tem vzdržujemo čiste vodne vire in preprečujemo zamašitve ali onesnaženja.
– za čiščenje onesnažene vode na primer zaradi uhajanja kemikalij ali nafte, muljne črpalke pomagajo pri odstranjevanju onesnažene vode. Črpalka lahko črpa onesnaženo vodo v posebne posode ali čistilne sisteme za nadaljnjo obdelavo.

Odlični muljni črpalki PH-1200 in PH-2400 z zmogljivostmi črpanja enakovrednimi dvema ali trem električnim črpalkam, kar pomeni pretoke od 1200 l/min do 2400 l/min sta najboljša izbira pri sanaciji poplav pri prečrpavanju umazane (muljene) vode, usedlin in ostalih delcev do velikosti 4 cm. Honda motor črpalkam omogoča neodvisno delovanje brez generatorjev električne energije.