Plovne črpalke

Prikaz vseh 3 rezultatov

Plavajoče črpalke so zasnovane za vse naloge kjer je omogočen dostop do vode. Glavni namen uporabe plovne črpalke je uporaba zunanjih virov vode (jezero, ribnik, reka…) v vir za črpanje. Zahvaljujoč črpanju velikih količin vode lahko s plavajočo črpalko hitro napolnite cisterno gasilskega vozila.
Predvsem je uporabna na območjih kjer je bližina vodnega vira oddaljena. Tako lahko črpamo vodo iz vodnega vira in jo preusmerimo v gasilne cevi za uporabo na primer v kmetijstvu, na gradbiščih…

Za izčrpavanje poplavljenih območij. Tam potrebujemo hitro izčrpavanje velikih količin vode. S pomočjo plovnih črpalk vodo preusmerimo na drugo lokacijo ali pa jo odvedemo v posebne zbiralnike ali kanale.

Kadar potrebujemo nujno oskrbo z vodo na primer v primeru naravnih nesreč ali drugih izrednih situacij. Črpalka lahko črpa vodo iz bližnjega vodnega vira in jo preusmeri v začasne rezervoarje, ki zagotavljajo osnovne potrebe po vodi za prebivalce ali gasilce.