Dihalna tehnika

Dihalna tehnika je pomembna veščina v gasilski dejavnosti, saj omogoča gasilcem, da dihajo in opravljajo naloge v okolju z dimom in onesnaženem zraku. Pravilna uporaba dihalne opreme je ključnega pomena za varno delo gasilcev v nevarnih okoljih, kot so požari, kemikalije in druge nesreče.

Gasilci uporabljajo posebno dihalno opremo, imenovano izolirni dihalni aparat. Izolirni dihalni aparat sestavljajo hrbtišče, maska, pljučni avtomat in posoda s stisnjenim zrakom.