Naprave za prezračevanje

Uporaba naprave za prezračevanje je pomembna in nujna za odvajanje plinov ter toplote iz prostorov. Vzpostavitev prezračevanja namreč spada med osnovna – obvezna opravila na intervenciji.

V gasilstvu se uporabljajo različne naprave za prezračevanje, ki so namenjene izboljšanju kakovosti zraka v zaprtih prostorih med gašenjem požarov ali reševanjem. Prezračevanje je ključno, saj omogoča odstranjevanje dima, plinov in toplote ter izboljšuje vidljivost ter varnost gasilcev in oseb v stavbah. Pogosti načini uporabe naprave za prezračevanje so:

  • ventilatorji za izpihovanje dima
    močni ventilatorji, ki se uporabljajo za izpihovanje dima, plinov in toplote iz zaprtih prostorov. Ventilatorji so običajno postavljeni na vhodnih vratih ali oknih stavbe, s čimer ustvarjajo zračni tok, ki potiska dim in pline iz prostora.
  • dimovlek za odvod dima
    oziroma za podtlačno prezračevanje, ko z dimovlekom izsesavamo dim iz prostora.

Pomembno je torej dovajanje svežega zraka v stavbe, ki so bile popolnoma zaprte med gašenjem požara. S tem se izboljša kakovost zraka in omogoča lažje dihanje, izboljša se tudi vidljivost.

Gasilci z usposobljenostjo za pravilno uporabo teh naprav izvajajo nadtlačno oziroma podtlačno prezračevanje v različnih situacijah.