Oprema za nevarne snovi

Gasilska oprema za nevarne snovi se uporablja za varno in učinkovito obravnavanje nesreč, ki so povezane z nevarnimi snovmi. Oprema je zasnovana tako, da zagotavlja zaščito gasilcev in omogoča izvajanje različnih operacij, kot so iskanje, reševanje, prenos in odstranjevanje nevarnih snovi.

Med osnovno opremo, ki se uporablja za ravnanje z nevarnimi snovmi spadajo:

 1. Zaščitna oblačila
  To so posebna oblačila, ki jih nosijo gasilci pri delu z nevarnimi snovmi. Običajno so narejena iz neprepustnih materialov, ki preprečujejo prodiranje nevarnih snovi na kožo gasilca.
 2. Absorbenti in pivniki
  Uporabljamo jih pri izlitjih in z njimi zaustavimo nadaljnje razlivanje nevarne snovi. Omogočajo absorbcijo politih tekočin in lažje odstranjevanje in čiščenje morebitnih madežev, ki nastanejo kot posledica izlitja.
 3. Merilne naprave:
  Gasilci uporabljajo različne merilne naprave, kot so detektorji plinov, termalne kamere in pH-metri, da bi prepoznali prisotnost nevarnih snovi, ocenili njihovo koncentracijo ali določili druge pomembne parametre.
 4. Črpalke za razlitja, tesnilni čepi
  Se uporabljajo za zbiranje, preprečevanje nadaljnjega širjenja in čiščenje razlitih nevarnih snovi.
 5. Dekontaminacijska oprema
  Uporablja se za dekontaminacijo gasilcev in opreme po izpostavitvi nevarnim snovem. To vključuje prhe za pranje telesa, posebna čistila in sisteme za odstranjevanje onesnažene vode.