Zaščitne obleke

Gasilske zaščitne obleke

Gasilska zaščitna obleka za posredovanje v intervencijah. Zaščitna gasilska jakna in gasilske hlače z najvišjo stopnjo zaščite za gašenje požarov v zaprtih objektih. Za tehnične intervencije in požare v naravi, gozdne požar sta na voljo tehnična gasilska jakna in tehnične gasilske hlače kot tudi gasilski kombinezon.
Gasilska delovna obleka in specialne gasilske obleke za približevanje in vstop v ogenj, kot tudi zaščitne obleke za nevarne snovi in plinotesne obleke.