Računovodstvo

V času, ko so razmere na trgu zelo zaostrene in uspejo le najboljši, o uspehu odloča tudi primerna izbira računovodskega servisa. Med poplavo ponudb raznih računovodskih servisov je potrebno ločiti zrno od plevela. V računovodskem oddelku podjetja Tehnologika d.o.o. smo specializirani za podjetja, samostojne podjetnike, društva in zavode. Vodja računovodstva, ga. Jožica Dravec ima izjemne izkušnje, saj se lahko pohvali z dolgoletnimi referencami s tega področja, opravljeno diplomo z odliko in mnogimi pohvalami ter priznanji managerskega kadra naših večjih podjetij, za najbolj zahtevna računovodska opravila. Zaupajo nam podjetja z najvišjim ratingom v Sloveniji, tudi večja – s preko 100 zaposlenimi. Kvalitetno vodenje v skladu z zakonodajo, zanesljivost in hitra odzivnost so naša največja prednost. V naši poslovni enoti v trzinski piramidi nudimo info. točko, kjer naše stranke osebno oskrbimo s potrebnimi informacijami in s primopredajo dokumentacije.

 • nudimo vam on-line uporabo programske opreme (Accounting Box, Pantheon, MiniMAX, Birokrat,…) s katerimi boste lahko izdajali račune, e-račune, skenirali računovodsko dokumentacijo, pregledovali terjatve in obveznosti, vodili blagajno, izdelovali potne naloge in izkoristili še mnogo funkcij
 • za vas preverjamo boniteto poslovnih partnerjev
 • zastopamo vas pri vseh vrstah inšpekcijskih pregledov
 • skladno z davčno zakonodajo optimiziramo in zmanjšamo davčne obveznosti
 • uredimo in svetujemo glede delovno-pravne dokumentacije
 • uredimo sodno ali administrativno izterjavo neplačanih terjatev (izvršbe, opomini,…)
 • na naši spletni strani vas redno obveščamo o pomembnejših spremembah zakonodaje
 • nudimo možnost izmenjave skeniranih dokumentov po elektronski poti, v nasprotnem vam lahko uredimo prevzem in dostavo računovodske dokumentacije
 • imamo urejeno zavarovanje poklicne odgovornosti
 • smo člani Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
 • imamo urejen delovni čas